Tietosuojaseloste

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä
Ylä-Tuuhosen maatila
Irma ja Esko Ylä-Tuuhonen
1112043–8
Tanhuantie 105, 43600 Ruovesi
+358 50 553 4264
info@yla-tuuhonen.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Irma Ylä-Tuuhonen

Rekisterin nimi
Ylä-Tuuhosen maatilan asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ylä-Tuuhosen maatilan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Yksityisyyden suojasi on meille tärkeä
Ylä-Tuuhosen maatila kunnioittaa yksityisyyttäsi. Noudatamme meihin sovellettavia lakeja, emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi, mukaan lukien informoimme uusista tapahtumista.
Verkkosivuillamme on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Ylä-Tuuhosen maatila ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä.

Rekisterin tietosisältö
Tietosisältö kattaa seuraavat tiedot:
• Henkilön nimi
• Yrityksen nimi sekä tunnus
• Posti-, laskutus- pankkiyhteystiedot
• Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
• Tuote- ja palvelutilausten tiedot
• Muut asiakassuhteeseen ja palveluun edellyttämät asiakkaan luovuttamat tiedot
Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon.

Vanhentuneet asiakastiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Kirjanpitolain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään.

Ylä-Tuuhosen maatila voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan Ylä-Tuuhosen maatilalle.

Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Jos kysymyksessä on kuitenkin yhteistyökumppani, jonka kautta tuote toimitetaan, luovutetaan vain tarvittavat henkilötiedot.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.
Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatamme erityistä huolellisuutta ja tietojärjestelmät suojataan asianmukaisesti salasanoilla sekä palomuureilla. Tietokantoihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen tai puutteellisesti täydennettyjen tietojen korjaamista. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Henkilöllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista Ylä-Tuuhosen maatilan rekisteristä. Huomioithan, että Ylä-Tuuhosen maatilalla saattaa kuitenkin olla lakiin perustuvia velvoitteita henkilötietojesi säilyttämiseen, kuten laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jotka velvoittavat meitä säilyttämään matkustajailmoituksesi tiedot tietyn ajan.